Færre Statoil-kvinner

Etter to store runder med jobbkutt sitter Statoil igjen med lavere kvinneprosent. Målet er å komme raskt tilbake, og helst høyere.