Stygge tall for Volvo

Volvo har tapt 1.251 millioner kroner i årets første kvartal. Til sammenligning hadde selskapet et overskudd på 1.888 millioner kroner i samme periode i fjor.