• Blir det fusjon, kan det bli sveler til flere. Seniorkonsulent Else Karin Landa Paulsen, UiS-direktør John B. Møst og rektor Marit Boyesen. Fredrik Refvem

UiS-styret går inn for fusjon

Med åtte mot to stemmer går styret ved Universitetet i Stavanger inn for fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund, HSH.