• Porteføljeforvalter Kristian Falnes i Skagen Fondene er frikjent for å ha lekket innsideinformasjon til Q-Free om et forsøk på oppkjøp av selskapet. Her er han sammen med sin forsvarer, advokat Arild Dommersnes. Her fra tingretten i januar i år. (Foto: Toralf Sandø)

Falnes frifunnet i lagmannsretten

Skagenforvalter Kristian Falnes (48) er i Gulating lagmannsrett enstemmig frifunnet for brudd på verdipapirhandelloven etter å ha gitt innsideinformasjon om et oppkjøpsforsøk i selskapet Q-Free ASA.