• Dette er to av husene som står tilnærmet ferdige på Skadbergbakken, men som fortsatt ikke er overtatt av de opprinnelige kjøperne. Ove Heimsvik

Bank taper 65 millioner på Skadbergbakken

Sparebanken Vest går på en kjempesmell på Skadbergbakken og regner med å tape 60 til 65 millioner kroner av et engasjement på totalt 140 millioner.