• Aftenbladet vurderer et tettere samarbeid med de andre tidligere Media Norge-avisene.

Aftenbladet tygger på tettere avis-samarbeid

Økt samarbeid mellom de fire tidligere Media Norge-avisene kan bli resultatet når avisene nå ruster seg for fremtiden.