Rolfsen selger for 31 millioner

Motehuset Rolfsen AS tjener på at stadig flere av oss kjøper dyre merkeklær. I fjor delte familien Bjørnsen 2,2 millioner kroner i utbytte.