Sentralbanksjefen i USA vil stabilisere finansmarkedene