Varsler utvidet støtte til bygdenæringer

Landbruksdepartementet vil gjøre mer for å hjelpe gründere i gang med ny næringsviksomhet på bygdene.