Krever sluttlønn til alle ansatte

Lovpålagte sluttvederlag til alle ansatte i ut— flaggingstruedebedrifter vil dempe iveren i bedrifter og konsern til å flytteutenlands, mener sentrale fagforeningsledere i Rogaland.