Steinar Olsen med mange hatter

Steinar Olsen er rådgiver for Saab i arbeidet med å få gjenkjøpsavtaler for norsk industri. Samtidig har han økonomiske interesser i virksomhet som kan få økonomisk drahjelp fra svenskene hvis Norge kjøper svenske jagerfly.