Krig og norsk streik sender gassprisen opp: – Prisen kan øke videre

Ny uro i markedet har mer enn doblet gassprisen i Europa på en drøy måned, og usikkerheten fortsetter. – Kan bli forferdelig til vinteren, sier Ole Hvalbye i SEB.

Norske aktører tjener godt på høye gasspriser, men på kort sikt trues en stor andel av gasseksporten av streik. Her er Equinor-sjef Anders Opedal på besøk på det enorme gassfeltet Troll.
Publisert: Publisert:

Hodepinen for europeiske energikunder fortsetter, og den siste måneden har ny uro og usikkerhet igjen sendt gassprisene til himmels.

Fra helgen av kan en streik på norsk sokkel fjerne store deler av Norges gassleveranser til Europa, samtidig som de russiske gassleveransene gjennom gassrøret Nord Stream 1 fortsatt er begrenset.

– Det er utrolig mye støy og masse usikkerhet i markedet, sier råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB til E24.

EU-landene har som mål å fylle opp gasslagrene til 80 prosent før vinteren, men med lavere russiske volumer ser det stygt ut. Kommer det også kaldt vær, vil det kunne bli svært krevende til vinteren, ifølge Hvalbye.

– Det kommer til å bli stygt i vinter, det kan bli skikkelig dramatisk. Hvis vi får forsatte forstyrrelser i leveransene fremover, så kan dette bli forferdelig til vinteren, sier han.

Gassprisen i 2022

Kraftig prishopp siste måned

I starten av juni var gassprisen for leveranse om én måned nede i under 80 euro per megawattime, etter å ha skutt i været til godt over 200 euro i starten av mars.

Den siste måneden har prisen tikket kraftig oppover igjen. Tirsdag var prisen på det meste opp over fem prosent for dagen til 175 euro per megawattime.

Tirsdag ettermiddag har prisen dempet seg til 167 euro per megawattime, som er en oppgang på 0,3 prosent for dagen.

Denne prisen tilsvarer 19 kroner per kubikkmeter, noe som er langt over det som har vært normalt de siste årene. Den norske regjeringen la i revidert budsjett til grunn at årets gasspris i snitt ville ligge på 7,60 kroner per kubikkmeter.

– Hva skyldes prisoppgangen den siste måneden?

– Dette skyldes i hovedsak lavere russiske leveranser, som har blitt redusert og i en periode var nede på 35 prosent av kapasiteten. Når russerne holder tilbake på volumene så går det virkelig ut over markedsprisene, sier Hvalbye.

Han peker på at russerne til å begynne med bare leverte mindre gass enn vanlig i spotmarkedet. Nå leverer Russland heller ikke på de langsiktige kontraktene sine, påpeker han.

– Mange aktører får ikke de volumene de er lovet, og russerne skylder på vedlikeholdsproblemer og viser til force majeure. Dette er et stort spill, sier Hvalbye.

Oljestreiken: Over halvparten av gasseksporten kan stanse opp

Norsk streik truer gasseksport

Ved en ny oljestreik-opptrapping lørdag kan 56 prosent av norsk gasseksport stanse, ifølge Norsk olje og gass. Inntektstapet kan bli 1,8 milliarder kroner dagen, skriver NTB.

– Dette skaper jo mer usikkerhet. Norge har vært en trygg og pålitelig leverandør som har gitt vennlige håndtrykk til land som Tyskland og Polen. Men jeg kan ikke se for meg en langvarig periode med utfall av norsk gass i den situasjonen Europa står i. Det er viktig for Norge å ikke tape ansikt som leverandør, sier Hvalbye.

– Kan prisen igjen passere 200 euro for megawattime?

– Jada, blir det stramt nok så er det bare å tenke på et tall. Prisen kan øke videre. Vi er allerede i juli, og front-måneden er nå august. Vi nærmer oss vinteren, det er usikkerhet og vi kan fort se et nytt hopp som det vi så i februar og mars, sier Hvalbye.

Isolert sett gir de høye gassprisene enorme inntekter til Norge, så lenge gassen fortsetter å strømme til Europa. Regjeringen anslo tidligere i år en netto kontantstrøm fra olje og gass til staten på 933 milliarder kroner, og at staten ville spare 633 milliarder i Oljefondet i år.

– Hvis Norge klarer å levere det vi skal, så har vi nok en gang skutt gullfuglen. Vi er i en drømmeposisjon, selv om det er triste omstendigheter. Men det er svært viktig at Norge fortsetter å levere gass til Europa nå, sier Hvalbye.

Finansdepartementets olje- og gassanslag: Venter 933 milliarder til staten

Dyr strøm

Høye gasspriser har stor effekt på strømprisene i Europa, som allerede er svært høye. Og verre kan det bli, også for norske forbrukere.

På råvarebørsen Nasdaq Commodities handles strøm for leveranse i det nordiske markedet i desember til 210 euro per megawattime, eller 2,16 kroner kilowattimen.

Snittprisen for forbrukere i Oslo og Bergen i juni var til sammenligning på 1,50 kroner kilowattimen, mens snittprisen for forbrukere i Kristiansand og Stavanger var på 1,87 kroner kilowattimen.

I Tyskland og Frankrike har prisene i det siste ligget på over tre kroner kilowattimen.

– Tyske kraftpriser er rekordhøye inn mot vinteren, det samme gjelder franske strømpriser på grunn av vedlikehold av kjernekraften. Alt som kan gå galt, ser ut til å gå galt, sier Hvalbye.

Oljestreiken: Over halvparten av gasseksporten kan stanse opp

Venter lavere gassvekst

Det internasjonale energibyrået (IEA) nedjusterte tirsdag sine forventninger til veksten i gassetterspørselen for de neste årene, i en fersk utgave av sin Gas Market Report.

«Høye priser og forstyrrelser i tilbudet etter Russlands invasjon av Ukraina leder til nedjustering og sår tvil om naturgassens utsikter i energiomstillingen», skrev IEA.

Byrået venter at det globale forbruket av gass vil falle noe i 2022, og at forbruksveksten vil vokse saktere i årene som kommer enn det som tidligere var ventet. Ukraina-krigen driver opp prisene og øker frykten for ytterligere forstyrrelser i gassleveransene, påpeker IEA.

– Russlands uprovoserte krig i Ukraina gir alvorlige forstyrrelser i gassmarkedene, som allerede viste tegn til stramhet, sier Keisuke Sadamori, direktør for energimarkeder og sikkerhet i IEA.

Byrået venter imidlertid fortsatt vekst i global gassbruk. IEA anslår en årlig etterspørselsvekst på 0,8 prosent de neste årene, som gjør at globalt gassforbruk vil stige til 4.240 milliarder kubikkmeter i 2025.

Etter vinterens skyhøye gasspriser: IEA venter svakere gassvekstRusslands nasjonalforsamling skal utrede skroting av delelinjeavtalen med NorgeNordeas olje- og gassanslag: Venter 1.200 milliarder til staten
Publisert: