Nytt milliard­tap for krise­rammede SAS

SAS vil gjøre om 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til aksjer i den varslede kriseplanen. Samtidig vil selskapet hente minst 9,5 milliarder svenske kroner.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Tapene fortsetter for kriserammede SAS. I andre regnskapskvartal hadde selskapet et resultat før skatt på minus 1,6 milliarder svenske kroner. Driftsinntektene i kvartalet var på syv milliarder svenske kroner.

SAS har avvikende regnskapsår, og andre kvartal løper fra februar til og med april 2022. Én svensk krone tilsvarer 0,96 norske kroner.

I første kvartal hadde SAS et underskudd på 2,44 milliarder svenske kroner. Selskapet hadde den gang 5,5 milliarder svenske kroner i driftsinntekter.

Under fremleggelsen av kvartalsrapporten for første regnskapskvartal (tremånedersperioden frem til januar) presenterte SAS restruktureringsprogrammet SAS Forward.

Nå kommer selskapet med nye detaljer rundt kriseplanen:

  • SAS vil omgjøre 20 milliarder svenske kroner fra gjeld og hybridobligasjoner til aksjer.
  • Hente minst 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

SAS-aksjen faller rundt ni prosent på Oslo Børs noen minutter etter børsåpning.

Tror på mindre statlig eierskap

Kostnadsprogrammet skal etter planen redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Alle deler av virksomheten gjennomgås, inkludert nettverket, flåten, kollektivavtaler og kostnadsstrukturer.

Selskapet forventer at en «betydelig del» av den friske kapitalen vil komme fra nye investorer.

«Den forventede konverteringen av gjeld til aksjekapital og ny kapital, som er en del av SAS Forward, kommer til å innebære en betydelig utvanning av eksisterende aksjonærer», skriver SAS-sjef Anko van der Werff i sine kommentarer.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair mener SAS' transformasjonsplan ser bra ut og registrerer at SAS nå vil lete etter nye, private investorer.

– Jeg tror SAS' fremtid er bedre med mindre statlig eierskap, og dermed altså mer privat, sier Elnæs.

Den svenske og danske stat er de største eierne i SAS, og sitter med 21,8 prosent hver av aksjene i selskapet.

«Begrenset fremgang»

Den ferske rapporten viser at selskapets rentebærende gjeld fortsetter å øke. Ved utgangen av andre kvartal var den på 40,5 milliarder svenske kroner, opp fra 35,4 milliarder svenske kroner i første kvartal.

Selskapet hadde ved utgangen av april en kontantbeholdning på 8,5 milliarder svenske kroner, en forbedring fra 3,4 milliarder svenske kroner i første kvartal.

I rapporten kommer det frem at det er «begrenset fremgang» i forhandlingene med involverte parter, som fagforeninger, kreditorer og investorer. På grunn av dette advarer selskapet om at det ikke er sikkert at SAS Forward vil bli en suksess.

«Dersom man ikke kan fullføre byrdefordelingen, gjeldskonverteringen og kapitalinnhentingen som planlagt vil SAS ikke ha muligheten til å sikre den eksisterende kapitalstrukturen og nåværende likviditetsnivå, og det kan ikke utelukkes at SAS ikke vil være i stand til å møte sine forpliktelser når ved forfall på lang sikt», skriver van der Werff.

Pilotkonflikt

I slutten av mars startet SAS forhandlinger med pilotforeningene for å komme frem til en ny kollektivavtale. SAS hadde lagt opp til to uker med forhandlinger, men allerede etter et døgn forlot pilotene forhandlingsbordet.

SAS-pilotene truet med streik etter forhandlingsbruddet, men foreløpig har det vært stille på det området.

Flyselskapet understreker i rapporten tirsdag at mindre enn 20 prosent av de målsatte besparelsene skal komme fra arbeidsstyrken.

«En avtale med arbeidstakerorganisasjonene er en forutsetning for at SAS Forward kan implementeres på en vellykket måte og at det ikke vil mulig å skaffe ny egenkapital eller sikre flyselskapets fremtid uten den forventede ansvarsfordelingen», skriver van der Werff i kvartalsrapporten.

Flere av pilotenes fagforeninger har derimot stevnet SAS for Arbeidsretten. Bakgrunnen er at flere hundre piloter ble oppsagt som følge av pandemien.

Publisert: