Boligprisene i Norge falt 0,9 prosent i september

Boligprisene er likevel 8 prosent høyere enn for et år siden. Eiendomsmeglerne venter nå at prisene vil fortsette å falle gjennom høsten.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Boligprisene falt nominelt med 0,9 prosent. Justert for sesongvariasjoner steg prisene 0,2 prosent. Boligprisene er nå 8 prosent høyere enn for et år siden. Det er en sterkere utvikling enn normalt for september – boligprisene faller normalt gjennom de siste månedene av året.

Det har vært spenning knyttet til hvordan boligprisene utviklet seg i september. Siden en overraskende oppgang i august, har mye skjedd: Samfunnet er åpnet, nordmenn kan reise utenlands, og Norges Bank satte opp styringsrenten fra 0 til 0,25 prosent.

Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge påpeker at renteøkningen har vært varslet såpass lenge at det ikke nødvendigvis gir store utslag i september-prisene.

– Vi har fortsatt et marked hvor det er veldig stor etterspørsel. Så har vi fortsatt lave renter i Norge, og det gir muligheter for ganske mange, sier Lauridsen til E24.

Disse faktorene spiller gjerne inn i boligmarkedet. Samtidig har meglere meldt om få boliger på markedet og mange kjøpere, som trekker i den andre retningen.

Oslo ned 0,8 prosent

I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge – 6,8 prosent mindre enn september i fjor. Samtidig har det også vært 7,1 prosent færre boliger til salgs enn det var september i fjor.

Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling. Sterkest utvikling i september hadde Bodø (inkludert Fauske), og Kristiansand med en oppgang på 1,1 og 1 prosent. Svakest var Follo med et sesongkorrigert fall på 1 prosent.

I Oslo falt prisene nominelt med 0,8 prosent i september. Sesongkorrigert steg prisene med 0,2 prosent. Tolvmånedersveksten i Oslo ligger på 7,2 prosent.

Venter prisfall utover høsten

Uavhengig av høyere rente, så er prisutviklingen over hele landet avtagende, og boligmarkedet følger nå normalt konjunkturforløp, noe markedet ikke gjorde i 2020, påpeker Lauridsen.

– Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle som normalt gjennom høsten. Og slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent 12 måneders vekst ved utgangen av året.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

– Et sunnere boligmarked

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, sier at de sesongjusterte tallene er omtrent som de forventet på forhånd.

– Jeg vil si det ser sunt ut, sier Haugland om boligmarkedet etter dagens tall.

Det begrunner hun med at det fremdeles er høy aktivitet og rask omsetning.

– Men altså ikke denne prisgaloppen vi så gjennom coronakrisen, så dette er et sunnere boligmarked som er mer bærekraftig over tid, sier hun.

Siden aktiviteten i markedet holder seg oppe, er Haugland tydelig på at det ikke er en kraftig nedkjøling av markedet nå.

– Vi har gått over i en mindre overopphetet fase, sier hun.

I tiden fremover tror hun det blir en flat prisutvikling i de sesongjusterte tallene.

– Særlig på grunn av renteøkningen som har vært varslet ganske lenge, sier hun.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Må store sjokk til for å hindre rentehevinger

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets betegner utvikling i boligmarkedet som ganske flat og i tråd med Norges Banks syn.

– Vi har sett en utflating en stund allerede, og vi tror at Norges Banks varsel om renteoppgang og den faktiske rentehevingen har noe med det å gjøre. Hadde de ikke gjort det, så ville nok boligprisene steget videre, sier han til E24.

Han tror fortsatt på en ganske flat utvikling i boligprisene de neste par årene, selv om han ikke utelukker enkeltmåneder med litt fall.

– Vi er 110 prosent sikre på at det kommer en ny renteheving i desember. Det må skje store sjokk i norsk økonomi for at Norges Bank skal avvike fra planen om å heve renten hvert kvartal det neste året, sier han.

Publisert: