Aker BP leverer milliardplan for Frosk: – Forlenger en allerede lang suksesshistorie

Aker BP skal bruke to milliarder på Frosk-feltet, og sikre enda flere fat fra Alvheim-området. – Ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik under ONS-messen i Stavanger i 2018.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Mandag leverer Aker BP utbyggingsplan (PUD) for Frosk-feltet, 25 kilometer sørvest for Alvheim-feltet.

Investeringen i Frosk er anslått til to milliarder kroner (230 millioner dollar). Feltet skal sikre partnerne ti millioner fat oljeekvivalenter, som har en verdi på om lag 6,75 milliarder kroner med dagens oljepris.

«Utbyggingen vil gjenbruke eksisterende infrastruktur og bidra til økt produksjon og reduserte enhetskostnader fra Alvheim-feltet», skriver Aker BP i en melding mandag.

Denne typen utbygginger er populære blant oljeselskapene, fordi de bringer inn rimeligere fat enn en full utbygging med nye plattformer eller produksjonsskip.

– Frosk-utbyggingen forlenger en allerede lang suksesshistorie på Alvheim som både vi og våre partnere kan være stolte av. Driftsmessig er feltet blant de mest kostnadseffektive på norsk sokkel, og ressursgrunnlaget har mangedoblet seg siden oppstarten, sier konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP.

Alvheim ligger i den sentrale delen av Nordsjøen, like ved grensen til britisk sokkel, ti kilometer vest for Heimdal-feltet. Frosk skal kobles opp til produksjonsskipet Alvheim FPSO via eksisterende strukturer på havbunnen. Partnerne har drevet testproduksjon i to år, og skal nå bore to nye produksjonsbrønner.

Dette er en illustrasjon av Frosk-feltet.
Aker BP og Equinor bygger ut to oljefelt for 14,5 mrd.

Satser på én milliard fat

Alvheim-feltet har levert langt over forventningene. Opprinnelig var det ventet at feltet kunne levere litt under 200 millioner fat, men så langt er det ifølge Aker BP produsert over en halv milliard fat fra Alvheim-området.

– Produksjonen vil øke og bidra til vår ambisjon om å produsere en milliard fat gjennom FPSO-en. Samtidig vil utslippene fra Frosk-utbyggingen være lave. Frosk-prosjektet passer svært godt inn i Aker BPs «lave kostnader, lave utslipp»-strategi, sier direktør for Alvheim-området, Thomas Hoff-Hansen.

Produksjonen på feltet skal starte i første kvartal 2023. Det er ett år tidligere enn utbyggingen av Kobra East og Gekko, som Aker BP leverte utbyggingsplan for i juni.

Partnerne i Frosk-feltet er Vår Energi AS og Lundin Energy Norway AS.

Skaper ringvirkninger

Aker BP lover å bidra til aktivitet i leverandørindustrien gjennom kontrakter og bruk av baser på Vestlandet.

Det skal bare ta ett og et halvt år å bygge ut Frosk, og operatøren utnytter seg av samarbeid som Semi-alliansen bestående av Aker BP, Odfjell Drilling og Halliburton til boring og komplettering av nye brønner. Til undervannsløsningene benyttes Subsea-alliansen, som består av Aker BP, Subsea 7 og Aker Solutions.

Alvheim ble påvist i 1998, godkjent i 2004 og startet produksjonen i juni 2008. Havdybden i området er på 120–130 meter. Produksjonen skjer via havbunnsbrønner knyttet til produksjonsskipet Alvheim FPSO. Alvheim inkluderer en rekke forekomster inkludert Kameleon, Boa, Kneler, Viper-Kobra og Gekko.

Feltene Vilje, Volund og Bøyla er knyttet opp til Alvheim, og Skogul er knyttet til Alvheim-skipet via Vilje.

Produksjon fra Alvheim-feltet
Publisert: