• På Eiganes skole tripper elevene ivrig når klokka ringer inn til skolestart etter at skolen har vært stengt. Rikke Jeppsson

Skolestart etter streikeslutt

Tirsdag 5. juni ble det enighet mellom alle organisasjoner på arbeidstakersiden og kommunesektorens organisasjon KS i tariffoppgjøret i kommunal sektor. På Eiganes skole var glade elever og ansatte tilbake i klasserommene etter endt streik.