• Toril Nag er administrerende direktør i Lyse Tele. Hjemme har familien hennes 20 tekniske enheter og mange er som henne. Det gir bredbåndselskapet hun leder vind i seilene. Lyse

Snart mer bredbånd enn strøm for Lyse

Lyse Energi er ikke lenger bare et energiselskap.Om et år eller to vil bredbåndinntektene i Lyse være større enn strøminntektene.