• Ungdom i Time kommune har landets høyeste gjeld i gjennomsnitt. Bildet er fra Bryne sentrum, med høyhuset i bakgrunnen. Cornelius Munkvik

Ungdom i Rogaland på gjeldstoppen

Ungdom i Rogaland har landets høyeste gjennomsnittlige gjeld. Ungdommene i Time er på norsktoppen med en snittgjeld på 632.000 kroner.