• vikarer-oppslag FOTO: Jon Ingemundsen

Finske kvinner jobber mest heltidnorske kvinner jobber mest deltid

Norge er på europatoppen i deltidsjobben. Ingen andre steder jobber kvinner så mye deltid. heller ikke menn.