• Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid, har rett på en stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Colorbox

Nye regler for deltidsansatte