- Energitransporten er viktigste miljøutfordring

Oljeministeren fikk ingen konkrete løfter fra russisk viseminister under nordområdekonferansen i Tromsø.