Valhall til 14 milliarder

Nå foreligger planen for videreutviklingen av Valhall-feltet. 110 kontrakter skal tildeles framover.