«Har du aldri tatt i en fesk? Ka i svarte gjør du her da?»