Få har betalingsproblemer

Sandnes Sparebank kan rapportere om få misligholdte lån, men erkjenner at det er skyer i horisonten.