Hitecvision halverte resultatet – gir likevel utbytte

Norges største oppkjøpsfond Hitecvision fikk et resultat før skatt på 65,4 millioner kroner i 2020, ned fra 145 millioner kroner året før. Selskapet gir likevel et utbytte på 36,6 millioner kroner.

Hitecvision-sjef Ole Ertvaag må erkjenne at inntektene til selskapet falt 23 prosent i 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Hitecvision, som drifter seks ulike fond som samlet har en forvaltningskapital på 55 milliarder kroner, hadde inntekter på 300,1 millioner kroner i 2020. Det er en nedgang på 23 prosent fra 2019, da inntektene var 389 millioner.

Inntektene består av forvaltningshonorarer og utdelinger fra selskapene som forvaltes.

Styret skriver i årsrapporten at man etter nøye vurderinger har landet på at det skal betales utbytte også for 2020. Dermed blir vel to tredeler av årsresultatet på 50 millioner kroner gitt til aksjonærene, mens 13,8 millioner overføres til egenkapitalen.

Les også

Her skal Ole Ertvaag få fullt utløp for bilgalskapen sin

Ole Ertvaag er daglig leder og største eier i Hitecvision, Norges største oppkjøpsfond, etablert i 2002.
Les også

Hitecvision blar opp nye 5,3 milliarder på britisk sokkel

Derfor utbytte

HitecVision begrunner utbyttet for 2020 med at selskapet har stabile inntekter og en robust balanse. Det er også forsvarlig egenkapital (675 millioner kroner) og likviditet (60 millioner kroner i kontanter) i Hitecvision. Det er ingen rentebærende gjeld, og selskapets framtidige investeringsforpliktelser er finansiert, skriver styret.

Det viktigste

Dette er i følge årsrapporten de viktigste hendelsene i selskapet i 2020:

  • Neo Energy har etablert seg som en av de fem største aktørene på britisk sokkel etter oppkjøp av eierandeler fra Total og ExxonMobil, samt kjøp av Zennor Petroleum.
  • Sval kjøpte seg inn i et vindkraft-prosjekt i Finland sammen med Lundin Energy, med forventet oppstart i 2022. I tillegg har selskapet kjøpt Edisons virksomhet i Norge.
  • Sammen med Eni ble Vårgrønn etablert, for å fokusere på det voksende nordiske markedet innen fornybar energi.
  • Tidlig i 2020 ble de fleste små og mellomstore oljeservice- og teknologiselskapene i porteføljen slått sammen til et nytt konsern, Moreld.

To tanker

Hitecvision omtaler nullutslippssamfunnet i årsrapporten:

«I overgangen til nullutslippssamfunnet har HitecVision besluttet at vi ønsker å være en del av løsningen fremfor en del av problemet. Dette medfører at vi må ha to tanker i hodet samtidig: på den ene siden vil vi investere mer i selskaper som bidrar i overgangen til en verden basert på fornybar energi, og på den andre siden kan vi bidra til at den tradisjonelle oljeindustrien reduserer
sine karbonfotavtrykk. I begge tilfeller kan vi oppnå en reell påvirkning gjennom våre investeringer og arbeidet med porteføljeselskapene.»

Seks ulike fond

Hitecvision forvalter seks ulike fond som til sammen har 11 investeringer i sine porteføljer. Selskapene har totalt 19.000 ansatte og en samlet omsetning i 2020 på 75 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen økte i 2020 da fondet HitecVision North Sea ble etablert.

Hitecvision sysselsatte 62 årsverk i 2020. Det er fem færre enn i 2019.

Ole Ertvaag er største eier i Hitecvision og sammen med partner Pål Magnus Reed kontrollerer han 32 prosent av aksjene. Tore Gjedebo solgte sin andel til Wilhelmsen-familien for nøyaktig to år siden. Gjennom investeringsselskapet Watrium eier Wilhelmsen-familien 29 prosent av Hitecvision.

Publisert: