– Trenger ikke være rakettforsker for å skjønne lave søkertall til petroleumsfag

Roy Steffensen (Frp) mener det politiske ordskiftet og medieomtale ødelegger for rekruttering til petroleumsfag. Nå har han utfordret forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H), til å finne en løsning.

Roy Steffensen (FRP) mener de andre partiene ikke har satt seg godt nok inn i konsekvensene av å avvikle oljeindustrien.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I et skriftlig spørsmål til Henrik Asheim refererer Roy Steffensen, leder for utdannings- og forskningskomiteen, til søkertallene for petroleumsfag. I år har kun 21 og 26 kandidater søkt til petroleumsfag som førstevalg ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

– Hva tror statsråden er årsaken til den lave søkingen, og hva vil statsråden gjøre for å sikre Norges mest verdiskapende sektor tilstrekkelig tilgang til kompetanse i årene fremover? spør Steffensen.

Selv mener Steffensen at de lave søkertallene ikke er overraskende.

– Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at den massive negative omtalen som oljenæringen blir utsatt for hele tiden påvirker antall søkere.

Les også

Advarer mot stigmatisering: – Flere må utdanne seg innen olje og gass

Peker på storstilt stigmatisering

Steffensen viser til flere politiske forslag som han mener ikke tar hensyn til olje- og gassindustriens verdiskapning for samfunnet, og dermed stigmatiserer sektoren.

– Flere universiteter vil bli bærekraftsuniversitet, og vil trekke seg ut av fond som investerer penger i selskaper som tjener penger på kull, olje, oljeservice og gass, men de vil svært gjerne ta imot penger fra det oljesmurte statsbudsjettet, utdyper Steffensen.

Opplever dere at de andre partiene har satt seg godt nok inn i konsekvensene av å avvikle oljen?

– Nei, det gjør vi ikke, svarer Steffensen.

Hva mener du bør endres?

– Jeg mener vi bør diskutere realitetene, som er hvor mye oljesektoren betyr for det samfunnet vi har, sier Steffensen.

Han trekker fram norsk studentorganisasjon som i 2019 vedtok utfasing av petroleumsvirksomhet.

– Noe av det som overrasket og skuffet meg mest var da studentorganisasjonen, som snakker på vegne av alle landets studenter, sa de vil avvikle næringen og kutte ut petroleumsforskning. Det er å trekke stigen opp etter seg. Equinor har betalt nesten 1500 milliarder i skatt de siste 20 årene, det er det som gjør at studentene har studentboliger, rimelige studielån og gratis utdanning.

Steffensen mener debatten kan få store konsekvenser avhengig av det kommende valget.

– Den krisen vi hadde i 2015 er bare en forsmak på hva som vil komme om vi får en styrt avvikling av næringen.

Synet bekreftes også av Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

– Minst 20.000 mennesker vil raskt miste jobbene sine.

Savner en nyansert debatt

Øystein Arild er instituttleder for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS). Antallet som uteksamineres fra både treårig og femårig petroleumsfag fra universitetet synker.

– Etter min mening overdøver påstander om at virksomheten skal stoppes i 2035 og lignende syn det faktum at et klart stortingsflertall ikke ønsker en slik dato, og med det impliserer at virksomheten skal fortsette i mange tiår framover. For en ungdom som titter på nyhetsbilde med jevne mellomrom vil det jo da oppfattes som at bransjen skal legges ned.

– Ordskiftet har dessverre blitt svart-hvitt, hvor mange føler at de enten må tilhøre oljeleiren eller «redd-verden»-leiren. Da brukes energien på å debattere for eller imot i stedet for hva som er det beste og mest realistiske alternativet, utdyper Arild.

– Må mediene ta en del av ansvaret?

– Absolutt. Det er ytterpunktene som bryter lydmuren, sier Steffensen.

Han viser til en egen gjennomgang av ordet klimastreik sin omtale i norske medier.

– «Klimastreik» ble omtalt 5441 ganger i 2019 av norske medier. En massiv dekning av gjentakende klimastreiker, selv om 97 % av elevene prioriterte å være på skolen. Til sammenligning var det en studie av Sentio Research i desember 2019 som viste at de yngste er mest positive til mer oljeleting. Den artikkelen ble omtalt i kun 20 norske medier.

Egil Tjåland, instituttleder for petroleumsfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), sier vi sitter igjen med feil inntrykk.

– Det blir skapt et inntrykk av et krevende arbeidsmarked i oljeindustrien, på tross av at flere tusen nye annonserte arbeidsplasser etterlyses i de kommende årene grunnet pensjoneringer.

Olje- og gassindustrien har en høy gjennomsnittsalder. Høy andel pensjoneringer i årene som kommer er en bekymring som gjentas. Roy Steffensen mener behovet for petroleumsutdannede vil skape gode forutsetninger for dem som sitter med kompetansen.

– Så snart mangelen blir stor nok vil arbeidsgiverne i industrien overby hverandre, de få som utdanner seg innen petroleumsfag vil bli med på en lønnsgalopp.

– En rekke ulike studier er relevante

Svaret på det skriftlige spørsmålet til Asheim kom i dag. Hele svaret kan du lese her.

Søkningen til petroleumsrelaterte studier har gått jevnt ned siden midten av 2010-tallet, bekrefter statsråden.

– Imidlertid må vi huske på at en rekke ulike studier og kompetanser er relevante for petroleumssektoren, slik som IKT, ingeniør- og en rekke realfaglige utdanninger, bare for å nevne noen. Teknologi er et prioritert område i gjeldende langtidsplan for høyere utdanning og forskning og vi vil fortsette å satse på teknologiske utdanninger fremover.

Regjeringen vil at universiteter og høyskoler utdanner kandidater som både møter dagens kompetansebehov og samtidig kan bidra til å utvikle fremtidens arbeidsliv, ifølge svaret Steffensen får fra Asheim.

– Et tettere samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene vil bidra til å sikre at viktige sektorer får tilgang på riktig kompetanse i årene fremover, skriver Asheim i sitt svar.
Merk: Universitetet i Stavanger tilbyr også en treårig utdanning, energi- og petroleumsteknologi. 66 søkte det studiet som førstevalg.

Publisert: