- Oljesmellen har også hatt sine lyse sider

Norsk økonomi vil fortsatt gjennomgå store omstillinger, men utsiktene er noe lysere nå enn de siste par årene, sier senioranalytiker Eirik Larsen i DNB.

Senioranalytiker Eirik Larsen i DNB Markets ser flere lyspunkt fremover, og mener nedturen i oljenæringen også har hatt sine positive sider. Til venstre regiondirektør Roger Antonesen i Rogaland og Agder-fylkene i DNB.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Vi ser fortsatt lys i fremtidsmørket, sier han.
Han tror at oljeprisen vil nærme seg 70 dollar fatet i slutten av året, og at både dollaren og den norske kronen vil styrke seg i 2017.

Senioranalytiker Eirik Larsen i DNB.

Eirik Larsen var en av foredragsholderne på "Rogaland på Børs" i Stavanger onsdag, der økonomiske utsikter globalt og for Norge var temaet hans.

"Oljesmellen har også hatt sine lyse sider", selv om det naturligvis er alvorlig når vår viktigste næring opplever slike rystelser, sier Eirik Larsen.

Les også

Jensen: 50.000 oljejobber er borte, men nye jobbtall viser bedring

1. juli 2014 var oljeprisen 115 dollar fatet. For ett år siden var den nede på 27-tallet og i dag er den 56 dollar fatet.

Dette var positivt med oljesmellen

Overfor Aftenbladet og de over 230 fremmøtte næringslivsledere og beslutningstagere lister han opp hva som har vært positivt med oljenedturen.

– Vi har fått lavere utlånsrenter, styrket konkurranseevnen gjennom svakere lønnsvekst og svakere krone, bedre kostnadskontroll, større bevisstgjøring og frigjort ressurser og kunnskap. Dette stimulerer til mer innovasjon og nytt entreprenørskap, og vi har sett en eksplosjon der yngre mennesker starter nye virksomheter.

Les også

Eksperter spår høyere oljepris i 2017

230 fremmøtte hørte og så Eirik Larsen presentere økonomiske utsikter for 2017, og gi egne og DNB Markets prognoser for hvordan den økonomiske utviklingen vil være fremover.

For ett år siden var ingen norske offshoreprosjekter lønnsomme. Men massive kostnadsreduksjoner og høyere oljepris skaper ny optimisme. Nå er bildet et helt annet, sier han.

– Hvorfor vil oljeprisen nå 70 dollar?

– Hvis bare 60 prosent av de vedtatte produksjonsbegrensningene i Opec-avtalen blir iverksatt, vil oljeprisen løftes til dette nivået. Vi forutsetter da også en oppgang i global etterspørsel, sier Eirik Larsen til Aftenbladet.

– Uforandret rente ut 2020

– Vi forventer et svakt omslag i norsk økonomi til det bedre, sier senioranalytiker Eirik Larsen i DNB. Han tror på utflating i arbeidsledigheten, lavere inflasjon og boligprisvekst, men mener den vil utgjøre en stigende risiko. Larsen tror at styringsrenten i Norge vil holde seg konstant både i Norge og i Eurosonen. Han tror på renteoppgang i USA og Storbritannia. Han mener også at rentebunnen er nådd i Norge, men at rentene vil holde seg uforandret ut 2020.

Les også

Nordea: Norsk økonomi på bedringens vei

Arbeidsledigheten i Rogaland, som i dag ligger på Norgestoppen med 4,5 prosent, mot 2,8 prosent på landsbasis, vil fortsatt holde seg på et høyt nivå.

Omstillingene er ikke over, og 2017 vil også bli et år i omstillingenes tegn, sier Larsen. Han utelukker ikke at det vil komme nye runder med permitteringer og oppsigelser.
Men senioranalytikeren tror vi nærmer oss en ledighetstopp i Rogaland.

8 prosent av bedriftene tror de blir færre i år

Regiondirektør i DNB for Rogaland og Agder-fylkene, Roger Antonesen skyter inn at en undersøkelse blant bedrifter i de tre fylkene, viser at bare 8 prosent av Rogalandsbedriftene tror at de vil bli færre i 2017.

- Vi står foran en digital flodbølge, som vil skape vel så store utfordringer for sysselsettingen som oljenedturen, sier senioranalytiker Eirik Larsen.

Men Eirik Larsen er også bekymret for utviklingen innenfor arbeidslivet, og siterer Martin Bech Holte i McKinsey Norge som sier at "bare 100 av 70.000 nyutdannede i Norge har riktig utdanning for fremtidens arbeidsmarked."

Eirik Larsen sier at dette er en synliggjøring av at utviklingen innenfor teknologisk kompetanse må føre til at utdanningsinstitusjonene må tilpasses nytt arbeidsliv og nye jobber.

Les også

Tar i bruk roboter for å skrive referat fra fotballkamper

Digital tsumami

– Vi står foran en digital flodbølge, sier han.

– En av de største utfordringene er hvordan vi skal klare å opprettholde et høyt sysselsettingsnivå når maskiner og roboter overtar.

Bortfall av jobber som forsvinner på grunn av digitalisering og bruk av ny teknologi, vil være en vel så stor utfordring som oljesmellen, med en reduksjon i tallet på sysselsatte med over 40.000 personer de siste to årene, mener han.

Ufaglærte vil forsvinne

Behovet for ufaglært arbeidskraft vil forsvinne innen en 5 til 10 års periode, sier Larsen til Aftenbladet.

Han sier at middelsklassens arbeidsplasser vil forsvinne i et langt perspektiv, og tror at hele bransjer vil forsvinne. Og hva skjer da med skatteinntektene, undrer han.

Men de som behersker ny teknologi er morgendagens vinnere, sier han.

Les også

Nå skal vi snakke med vittige roboter

Mange er både urolig og avventende til hva som skjer når USA får ny president fredag.

– Handelskrig vil være ille

Blant spørsmålene og temaene som Larsen berørte under sitt foredrag, var disse:

– Vi Donald Trump utløse en global handelskrig som bidrar til en internasjonal stagnasjon?

– Trump er den løseste kanon som har stått på noe dekk, sier Larsen som påpeker at en handelskrig vil være svært ille.

– Er finansmarkedene robuste nok til å tåle nye rystelser?

Les også

Statoil i villrede om Trump-effekt

– Hvis Trump virkelig gjør alvor av det han har antydet, kan vi få kraftige reaksjoner i finansmarkedene, som vil kunne føre til en tilbakegang for verdensøkonomien.

Kraftig gjeldsvekst

– Og hva vil skje med boligmarkedet?

Hver femte boliglånskunde under 35 år i Norge har lånt mer enn fem ganger inntekten, og antall inkassosaker er mer enn doblet de siste 10 årene, sier han.

Roger Antonesen sier at liggetiden for boliger til salgs i Stavanger er redusert, og at han har kjempestor tro på en positiv utvikling fremover.

Oljeinvesteringene opp på sikt

Frem mot 2020 tror Larsen at veksten i fastlandsøkonomien vil ta seg opp fra 0,7 prosent i fjor til 1,3 prosent i 2017.

Han tror oljeinvesteringene som falt 15 prosent i fjor vil falle ytterligere 10 prosent i år, før vi får nullvekst i 2018 og en økning på 5 prosent i 2019 og 2020.

Inflasjonen vil avta, og arbeidsledigheten stige litt eller flate ut.

Publisert: