Pensjonistene vil jobbe

Flere tidligpensjonister enn tidligere har valgt å fortsette i arbeid. Seks av ti av de under 67 år som tok ut alderspensjon i januar, har valgt å kombinere arbeid og pensjon.