«Selskapene svikter»

— Jeg tror denne kunden juridisk sett har en dårlig sak, i og med at det står i kontrakten at Telenor ikke har ansvaret for prisene i utlandet. Samtidig må teleselskapene bli mye flinkere til å informere kundene, spesielt når det dreier seg om et abonnement som gir fri bruk.