• Kristian Jacobsen

De hjelper arbeidsuføre ut i jobb

Kjøpmann Jan Bådsvik gir dem som står utenfor en sjanse til å prøve seg i arbeidslivet.