• Sorenskriver Geir Engebretsen i OSlo tingrett venter en økning i antallet arbeidsrettssaker også i år. Lise Åserud, Scanpix

40 prosent flere arbeidsrettssaker

I Oslo tingrett steg antall arbeidsrettssaker med nesten 40 prosent i fjor.