• Vegar Valde

«En dag til på dette galehuset»

Det er faktisk lov å kritisere sin arbeidsgiver på sosiale medier, sier forsker.