• Anders Minge

Finanskrisen kan ha gitt flere AFP-mottakere

Antallet mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) økte med 8,6 prosent siste året. Finanskrisen kan være noe av årsaken.