Renten går ned

Lånekassens rente er dalende igjen, og det kan dermed lønne seg å inngå en fastrenteavtale i høst.