– Sommerjobbene blir ikke utlyst

Flesteparten av sommerjobbene er besatt, men du har fortsatt sjansen til å få jobb i ferietiden.