• I likhet med «samarbeidsevne» har ord som «selvstendig» og «initiativrik» vært hyppig brukt i løpet av de siste femti-seksi årene. Colourbox

Dette ser sjefene etter

I 1955 skulle du være energisk og representativ. I 2005 var det andre egenskaper som ble etterspurt av arbeidsgivere.