Røde tall for Rogalands Avis

Omsetningen falt i fjor fra 76,3 millioner til 73,5 millioner, og driftsunderskuddet ble på 2,1 millioner.