• FOTO: Ove Heimsvik

Ledigheten stiger kraftig i Rogaland

Ledigheten øker nå raskere i Rogaland enn i resten av landet. Men fortsatt har fylket lavest ledighet i landet, og ikke minst: mange ledige jobber.