Renten forblir uendret

Norges Bank har valgt å beholde renten uendret.