Oppdretts-prosjekt ble beste student-gründer

Heller ikke framtidens gründere kommer fra Stavanger.