«Mange vil heller jobbe 70 timer i uka enn 37,5»

JOBBENE VÅRE: Arbeidslivskriminalitet er nesten risikofritt. Men nå går Oslo kommune til kamp mot sosial dumping. Stavanger og andre norske byer lar seg inspirere.

Boye Ullmann (med rød hjelm) fra Fellesforbundet prøver å verve medlemmer blant midlertidig ansatte. Nærmest fra venstre: Dariusz Jutkiewicz, Jarl Helge Ulle, Boye Ullmann og Børge Olstad Vikan.
Publisert: Publisert:

Det portugisiske arbeidslaget er mer opptatt av innholdet i matboksene sine enn av mannen som har stilt seg opp og snakker til dem. Flokken av jernbindere med firmalogoen til Turboconstroi på gule vester, forstår tilsynelatende ikke et ord av det han sier.

Les også

Kald krig om Agnieszkas barnetrygd

Regjeringer i vest- og øst-Europa er i tottene på hverandre om barnetrygd. Summene er små, kampviljen desto sterkere.
Boye Ullmann fra Fellesforbundet er på brakka til et byggeprosjekt i Oslo sentrum. Rundt lunsjbordet med brødskiver, termoser og sylteagurker er bare Dainis Liepnis fra Latvia organisert. Rundt bordet sitter, fra venstre, Dainis Liepnis, Virginijus Bruzas fra Litauen, Piotr Barcicki fra Polen, Rolandus Bruzas fra Litauen og Gints Mocebekers fra Latvia.

Boye Ullmann står i brakka på en privat byggeplass i Oslo og snakker engelsk. Er det noen andre som kan engelsk her? Portugisernes formann dukker opp. Han blir stående og oversette mens Oslos kanskje mest utrettelige fagforeningsverver redegjør for rettigheter og plikter og betydningen av å være fagorganisert. Stemningen virker trykket. Ullmann spør ut i rommet om noen av dem er medlem av en fagforening i Portugal. Formannen oversetter. Rungende taushet. En kar skreller en banan.

- Snakker dere norsk eller engelsk? Are you organized? spør Boye Ullmann på brakka til et byggeprosjekt i Oslo sentrum. Rundt lunsjbordet med brødskiver, termoser og sylteagurker er bare Dainis Liepnis fra Latvia organisert. Rundt bordet sitter, fra venstre, Dainis Liepnis, Virginijus Bruzas fra Litauen, Piotr Barcicki fra Polen, Rolandus Bruzas fra Litauen og Gints Mocebekers fra Latvia.
Les også

Oppskriften som ikke virket - usikker jobb gir usikkert liv

Det skulle bli så bra. Fleksibelt arbeidsliv skulle få fart på arbeidsmarkedet og økonomien.

Minstelønn

Entreprenøren Turboconstroi betaler sine ansatte norsk minstelønn, 193 kroner i timen, ifølge formannen. Det er tre ganger mer enn de ville ha tjent i Portugal.

- Dette er hyggelige folk som aldri kommer til å organisere seg i Norge, sier Ullmann etter den resultatløse visitten. - De er midlertidig utstasjonert. De vil heller jobbe 70 timer enn 37,5 mens de er her. Det gir ingen mening for dem å melde seg inn i en fagforening som sjefen dessuten misliker.

Siden 2006 har fagforeningsaktivist Ullmann tråkket rundt på Oslos byggeplasser for Fellesforbundet. I samme periode har useriøse og kriminelle bedrifter skaffet seg fotfeste. En stadig større andel av arbeiderne er øst-europeere med et historisk anstrengt forhold til kollektive løsninger.

Dette påvirker alt. Stadig flere bedrifter, også seriøse, bruker nå innleie heller enn fast ansatte. Det er EØS-avtalen som tvinger fram et kappløp mot bånn, mener Ullmann.

Risikofri kriminalitet

Arbeidslivskriminalitet er helt risikofritt i Norge, er hans erfaring. - Det verste som kan skje, er at man må betale folk det de opprinnelig skulle ha fått, i tre måneder. Så hvorfor drive med smugling av narkotika og sprit, med mye større risiko for å bli tatt?

Les også om kampen om barnetrygden.

Vi vil bruke innkjøpsmakten vår til å stoppe sosial dumping. Leverandørene må faktisk imøtekomme våre krav hvis de vil ha oppdrag, sier Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Men nå går Oslos rødgrønne regjering til kamp mot denne torpedoen under det trygge norske arbeidslivet. I mai, inspirert av nybrottsarbeid i Telemark, vedtok byrådet et sett regler som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kaller de «strengeste seriøsitetskravene» hos «noen offentlig oppdragsgiver» (se faktaboks). Reglene gjelder på kommunale byggeplasser.

Stavanger lar seg inspirere

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) er inspirert av Oslos grep.

- Dette er noe vi ønsker å innføre i Stavanger også, sier hun. Sagen Helgø har bedt rådmannen om en sak som gjør at kommunen kan innfører flere tiltak enn de som fins fra før. Særlig har hun merket seg forbudet mot kontant betaling. Ordføreren har møtt Byggmesterlauget og føler hun har det i ryggen.

- Det er veldig bra at kommuner går foran her. Vi har mange prosjekter, og det betyr noe hva vi gjør, sier hun.

I Oslo ønsker fagforeningsmannen Boye Ullmann modellen velkommen.

- Oslo kommunen har spent buen høyt for seg selv. Dette vil virke hvis det blir gjennomført. Men jeg tror det sitter langt inne.

Byrådslederen er enig i at arbeidslivskriminelle har hatt det altfor lett i Norge.

- I for mange år har vi latt det utvikle seg kulturer, særlig i byggebransjen, som ikke er akseptable. Folk blir utnyttet og fagforeningene står svakere enn før.  Når så mye tannkrem har tytt ut av tuben, er det svært krevende å få den inn igjen. Men det er dette vi vil. Sånn skal vi sende et positivt signal til ungdom om at de godt kan satse på yrkesfag, sier Johansen.

Årsaken til at situasjonen har fått utarte, er at byggherrer har hatt tilgang på utenlandsk arbeidskraft uten å ha kontroll over leverandørkjedene, mener han. - Det har til dels vært 10, 12 og 14 underleverandører, og hovedleverandøren har ikke hatt totalansvar. Bemanningsbyråer har dessuten latt være å betale lønn mellom oppdrag, sier byrådslederen.

Konkurrerer på lønn

2004 var vannskillet på det europeiske arbeidsmarkedet: Da fikk millioner av øst-europeere sjansen til å søke jobb i land med bedre lønninger. Motsatt vei fikk vest-europeiske banker og industri tilgang til et enormt, nytt marked - som de nå dominerer. Billigere arbeidskraft er det eneste konkurransefortrinnet Øst-Europa har, mener øst-europeiske regjeringer.

Bare å snakke på den måten, er uakseptabelt, mener Raymond Johansen.

- Vi skal ikke godta lønnsdumping. Det truer hele velferdssamfunnet. Hvor villig er en person som tjener 50 kroner timen, til å betale skatt? Norge har en modell bygd på at man skal yte for å kunne nyte. Det, og at det er kort avstand mellom topp og bunn, er vårt konkurransefortrinn. Deres måte, med underbetaling av arbeidstakere, skal vi bekjempe.

Boye Ullmann fra Fellesforbundet går rett på en gammel kjenning i en anleggsbrakke i Oslo sentrum  – et ”trofast medlem”, Dariusz Jutkiewicz fra Match Bemanning.

Stangfiske

Boye Ullmann prøver imens å verve medlemmer til Fellesforbundet. Språkbarrieren er bare den første hindringen. Når han iblant lykkes, er det som regel blant folk som både bor og jobber i Norge. Da har de ikke bare norsk inntekt, men norske utgifter – og fagforeningsmedlemskap virker mer aktuelt. - Mange vil riktig nok ha hjelp av fagforeningen – men først når firmaet er konkurs og de har problemer. De bruker ikke hodet, sier polske Jacek over kaffe fra en oppskrapt termos. Selv er rørleggeren et av Ullmanns medlemmer.

Norsk eksportartikkel

Uten sosiallovgivning og samordnings-politikk ville EUs indre marked åpenbart ha tvunget fram et kappløp mot bånn. Det sier László Andor, tidligere EU-kommissær for arbeid. Løsningene ligger i mer kontroll og i større utjevning i lønnsnivåene i Europa, mener han.

- Dette, pluss sterkere trepartssamarbeid, flere kollektive forhandlinger og høyere minstelønn i øst vil bidra til å lukke gapet og senke temperaturen i debatten om sosial dumping. Men fri flyt gir mange fordeler. Dette barnet må ikke tømmes ut med badevannet, advarer Andor.

Byrådsleder Raymond Johansen sier han er temmelig sikker på at Oslo-modellen kan gjennomføres uten problemer med EØS-reglene. - Problemet i Norge er at vi ikke har utfordret dette regelverket, men blindt gjennomført direktivene. Nå diskuterer vi Oslo-modellen med borgermestrene i Stockholm og København. Dette er en felles politisk kamp som må kjempes på en europeisk arena, ikke i nasjonal alenegang. Vi vil gjøre Oslo-modellen til en eksportartikkel og kjempe for at den blir innført ikke bare i det øvrige Norden, men i resten av Europa, sier Raymond Johansen.

Bergen

Parallelt med Oslo vedtok bystyret i Bergen 11 krav til seriøsitet i bygningsbransjen i mai. Kravene til lærlinger og ansatte med fagbrev er som i Oslo. Men bystyret ville ikke forplikte seg til mer kontrollarbeid med krav om lønn inn på konto. - Noen kaller det Oslo-modellen, andre Telemarks-modellen. Det er ikke så viktig. Skal vi vinne kampen mot sosial dumping, er det utrolig viktig at store aktører, som Oslo og Bergen og andre storbyer, går foran. Da ser seriøse aktører at de kan satse, sier Rune Bakervik (A), nestleder i bystyrets komite for finans, kultur og næring.

Kristiansand

I juni gikk SV inn for å innarbeide Oslo-modellen i Kristiansand kommune. Det vil ikke ordfører Harald Furre (H). Han viser til at kommunen allerede har innført krav à la Oslo – om maks to ledd underleverandører og lærlingeklausul. Oslo-modellens begrensning av innleie og bemanningsbyråer kan «faktisk være til hinder for å nå viktige mål som arbeid til alle, integrering og økt sysselsetting», mener Furre. Strengere regelverk vil føre til økte kostnader for seriøse aktører, mens de useriøse «bare får nok et sett med regler de kan overse».

Trondheim

Nye regler mot sosial dumping gjelder fra januar i år. Fagarbeider- og lærlingekravet er som i Oslo. Også Trondheim har nå elektronisk registrering og tillater maks ett underleverandørledd, ifølge utbyggingssjef Tore Myrvold. - Det har ikke sklidd ut her som i Oslo. Men vi må ikke være naive. Det kommer nok hit også, derfor må vi være føre var. Og siden alle private byggherrer nok ikke har et like godt system for å fange opp dette som kommunen, har vi et ansvar, sier Myrvold.

Publisert: