Vår Energi med valutagevinst på 2,7 milliarder

Sterkere kroner sørget for valutagevinsten. Samtidig falt produksjonen av olje og gass 18 prosent.

Publisert: Publisert:

Vår Energis produksjon av olje og gass lå i snitt på 214.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal i fjor.

Det var en helt flat utvikling fra tredje kvartal, men samtidig et fall på 18 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Selskapet skriver i en oppdatering at produksjonen ble negativt påvirket av brannen på plattformen Åsgard B i november.

Vår Energi fikk en snittpris på oljesalget på 115 dollar fatet i fjerde kvartal.

Valutagevinst

I oppdateringen skriver Vår Energi også at selskapet vil få en valutagevinst i kvartalet.

Vår Energi handler med norske kroner, men har sine rentebærende lån i amerikanske dollar.

At den norske kronen har styrket seg gjennom fjerde kvartal ventes å gi fortjeneste på omtrent 280 millioner dollar, skriver selskapet.

Det tilsvarer omtrent 2,7 milliarder kroner.

I oktober varslet Vår Energi et kronetap på 260 millioner dollar på grunn av kronesvekkelsen i tredje kvartal.

Balder-nedskrivninger

Vår Energi varsler samtidig nedskrivninger på omtrent 100 millioner dollar før skatt (omtrent 980 millioner kroner) i kvartalet.

Det er i hovedsak knyttet til Balder-prosjektet. Selskapet presiserer at det ikke er noen faktiske forhold ved prosjektet som har endret seg.

I fjor høst måtte Vår Energi varsle om ekstrakostnader på 11,5 milliarder knyttet til prosjektet, noe som tok totalprisen til 40,7 milliarder.

Vanskelige værforhold, økte priser og behov for ekstra arbeid ble trukket frem som årsak.

Publisert: