- Sammen for å få økt politisk slagkraft

President og daglig leder i Handels— og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Eigil Thorberg, sier at NHO og HSH bør slå seg sammen blant annet for å få større politisk tyngde og slagkraft.