Regjeringen viker ikke på Snøhvit-skatten

Regjeringen står fast på at skattereglene for Snøhvit ikke er i strid med EØS-regelverket. I dag sendte finansminister Per-Kristian Foss svar til Eftas overvåkningsorgan Esa i saken om hvorvidt skattevilkårene for Snøhvit er statsstøtte.