Kristen etikk i ny bank

Verdibanken skal ha som misjon å forvalte penger til kristne i tråd med kristen etikk.