- Næringslivet trenger ungdom

Lundehaugen videregående skole bør spesialisere seg innenfor en nisje der det er naturlig å spille på de naturgitte fortrinn som distriktet har