Røkke uenig i Norway Seafoods-avgjørelsen

Kjell Inge Røkke vil granske Asker og Bærum herredsretts verdifastsetting av aksjene i Norway Seafoods før han tar stilling til om dommen i retten skal ankes.