Barnehager kan finansieres som grunnskolen

Regjeringens modell for finansiering av barnehagene er den samme som i grunnskolen, der statsstøtten utbetales gjennom kommunenes rammetilskudd.