Ungdomsskolene trues i Suldal

Elevtallet synker for hvert år i Suldal. Konsekvensen kan bli at ungdomsskolene må slås sammen.