Tysk bank kjøpte Røkke-aksjer

Investeringsbanken Morgan Grenfell har overtatt 6,1 millioner aksjer i Kværner fra Aker Maritime. Deutsche Bank, som eier Morgan Grenfell, har tidligere vært Kjell Inge Røkkes bankforbindelse. EU godtar salget.